دسترسی سریع
   بازدید : 591
تاریخ انتشار : 4 خرداد1400
جدول زمان‌بندی پذیرش دکتری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
جدول زمان‌بندی و اسامی رابطین و نام اساتید راهنما که ظرفیت پذیرش دکتری دارند پیوست گردیده است.
 متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات در رابطه با تخصص و پیشینه پژوهشی اساتید به لینک زیر مراجعه نمایند.
https://yazd.ac.ir/faculties/humanities/departments/management/people/academicsجدول زمان‌بندی پذیرش دکتری