دسترسی سریع
   بازدید : 166
تاریخ انتشار : 17 خرداد1400
زمان بندی مصاحبه متقاضیان دوره دکتری جبر
زمان بندی مصاحبه متقاضیان دوره دکتری جبر

زمان بندی مصاحبه متقاضیان دوره دکتری جبر مورخ 26/3/1400

نام خانوادگی

نام

زمان مصاحبه

شهرستانی

مریم

8:20 صبح

کلانتری

محمد

8:40 صبح

عبدالرضائی

نعیمه

9

لایق

لیلا

9:20

حیدری

سیده زهره

10

خسروی تمجانی

هنگامه

10:20

تقی هاشمی

نیما

10:40

حیدری سراحی

قاسم

11

اقائی میبدی

فاطمه

11:20

عارف

فاطمه

11:40

صالحی زاده

مهدی

12

بهادری بیرگانی

الناز

12:20

یزدان پناه

سیروس

12:40

نجفی پور

فرزانه

13

عامری ده آبادی

نجمه

13:20زمان بندی مصاحبه متقاضیان دوره دکتری جبر مورخ 19/3/1400

 

نام خانوادگی

نام

زمان مصاحبه

 

قشلاقی

وحید

9 صبح

 

نعمتی

نسیم

9:20

 

لیموئی سیچانی

محبوبه

9:40

 

بهادری بیرگانی

فرحناز

10

 

قاسمی سیانی

مهدی

10:20

 

رئیسی وستگانی

فرزانه

10:40

 

دورستکارقمصری

راهله

11:20

 
 

حیدری

نجمه

12

 
 

خسروجردی

علی

12:20

 

حکیمی

امنه

12:40

 

خاکسبز

زهرا

13

 

بردبار

ایمان

13:20

 
 
 

محمدی

فاطمه

13:40