دسترسی سریع
  بازدید : 778
تاریخ انتشار : 30 شهريور
آزمایشگاه عایق و فشار قوی دانشکده مهندسی برق موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ISO 17025 گردید
آزمایشگاه عایق و فشار قوی دانشکده مهندسی برق موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ISO 17025 گردید
ارزیابی آزمایشگاه عایق و فشارقوی بر اساس الزامات استاندارد ۱۷۰۲۵ ISO/IEC در تاریخ 27 بهمن ماه1397 توسط نظام تایید صلاحیت ایران (NACI) انجام شد و با توجه به نتیجه بدست آمده آزمایشگاه عایق و فشارقوی دانشگاه یزد، موفق به دریافت گواهینامه این استاندارد گردید. در این ارزیابی که توسط ارزیابان و کارشناسان فنی نظام تایید صلاحیت ایران در دو روز برگزار شد، با توجه به نتیجه بدست آمده در طول ممیزی در سال 1397 اعتبارنامه خود را از سوی نظام تایید صلاحیت ایران دریافت کرد.

ارزیابی آزمایشگاه  عایق و فشار قویبر اساس الزامات استاندارد ۱۷۰۲۵  ISO/IEC در تاریخ 27 بهمن ماه1397 توسط نظام تایید صلاحیت ایران (NACIانجام شد و با توجه به نتیجه بدست آمده آزمایشگاه عایق و فشارقوی دانشگاه یزد، موفق به دریافت گواهینامه این استاندارد گردید.

در این ارزیابی که توسط ارزیابان و کارشناسان فنی نظام تایید صلاحیت ایران در دو روز برگزار شد، با توجه به نتیجه بدست آمده در طول ممیزی در سال 1397 اعتبارنامه خود را از سوی نظام تایید صلاحیت ایران دریافت کرد.

 • مهم‌ترین مزایای اخذ تایید صلاحیت این استاندارد برای مراکز آزمایشگاهی به شرح زیر است:
   
  ارتقاء کیفیت (دقت و صحت) نتایج آزمون و قابلیت اطمینان به آن‌ها
  پذیرش آزمایشگاه‌ها به‌عنوان آزمایشگاه مرجع و همکار از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی؛
  برآورده سازی تغییرات در الزامات و مقررات دولتی و صنعتی جهت انجام آزمون‌ها؛
  توجه به صلاحیت پرسنل آزمایشگاه و ارتقاء آن؛
  کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه‌ها؛
  استاندارد کردن روش‌های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه‌ها؛
  ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه‌ها؛
  رضایت‌مندی هر چه بیشتر گیرندگان خدمات و جلب اعتماد روز افزون آن‌ها به آزمایشگاه

 

 • دامنه کاربرد تایید صلاحیت آزمایشگاه عایق و فشارقوی:

            تست عایقی با ولتاژ متناوب (شرایط خشک)

            تست عایقی با ولتاژ ایمپالس صائقه(شرایط خشک)

            تست عایقی با ولتاژ ایمپالس سوئیچینگ(شرایط خشک) 

سیستم کیفیت آزمایشگاه ۱۷۰۲۵ ISO ، با هدف ایجاد یک سیستم مدیریتی مستقل و مبتنی بر کیفیت، طراحی و مستقر شده است. تا با بهره‌گیری از این استاندارد، آزمایشگاه بتواند خدمات خود را با بهترین کیفیت به مشتریان خود ارائه نماید. و همچنین کلیه فعالیت‌های مدیریتی، فنی و تخصصی خود را به بهترین نحو اداره نموده و با اخذ گواهینامه‌ها و اعتبارنامه‌های ملی یا بین‌المللی، صلاحیت و شایستگی خود را به گیرندگان خدمات و گروه‌های ذینفع اثبات نماید. همچنین کمک می کند تا همکاری بین آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها بیشتر شود . گزارش های تست و گواهی ها را می توان از یک کشور به کشور دیگر بدون نیاز به آزمایش بیشتر پذیرفت، که به نوبه خود، تجارت بین المللی را بهبود می بخشد.