دسترسی سریع
  بازدید : 666
تاریخ انتشار : 3 آبان
دروس تحصیلات تکمیلی ارائه شده ویژه دانشجویان جدید الورود
ضمن عرض سلام و خوش آمد گویی به دانشجویان عزیز ورودی 99، از دقت نظر و حسن انتخاب دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد، به عنوان محل رشد و تعالی و ادامه تحصیلات تکمیلی شما آینده سازان ایران اسلامی، برخود می بالیم. به پیوست فایل دروس ارائه شده در دوره کارشناسی ارشد و دکتری و نیز راهنمای اخذ دروس، تقدیم می گردد.دروس ارائه شده و راهنمای اخذ واحد دوره کارشناسی ارشدمهندسی برق گرایش مخابرات میدان ورودی 99
دروس ارائه شده و راهنمای اخذ واحد دوره کارشناسی ارشدمهندسی برق گرایش الکترونیک ورودی 99
دروس ارائه شده و راهنمای اخذ واحد دوره دکتری مهندسی برق گرایش مخابرات (سیستم و میدان)
دروس ارائه شده و راهنمای اخذ واحد دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش سیستم‌های قدرت ورودی 99
دروس ارائه شده و راهنمای اخذ واحد دوره کارشناسی ارشدمهندسی برق گرایش مخابرات سیستم ورودی 99
دروس و راهنمای اخذ واحد کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی ورودی ۹۹