دسترسی سریع
   بازدید : 92
تاریخ انتشار : 21 تیر1400
ثبت درخواست تعیین موضوع پروژه کارشناسی در سامانه گلستان
الزام ثبت درخواست تعیین موضوع پروژه کارشناسی دانشجویان متقاضی اخذ پروژه کارشناسی در سال تحصیلی 1401-1400در سامانه گلستان
قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ پروژه کارشناسی در سال تحصیلی 1401 - 1400 پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص ظرفیت اساتید برای سال تحصیلی آینده، دانشجویان متقاضی اخذ درس پروژه در سال آینده می بایست تا ۱۳ مرداد استاد راهنمای خود را از طریق شماره ۰۳۵۳۱۲۳۲۳۳۱ به اطلاع دانشکده برسانند. همچنین در سال جاری کاربرگ موضوع پروژه کارشناسی پس از تایید استاد راهنما باید حداکثر تا تاریخ ۲۲ مهر ماه از طریق سیستم گلستان (به جای ایمیل کردن فایل کاربرگ به استاد راهنما) مطابق راهنمای زیر ارسال گردد.راهنمای تعیین موضوع پروژه کارشناسی در سامانه گلستان