دسترسی سریع
   بازدید : 999
تاریخ انتشار : 12 خرداد1400
اطلاعیه ثبت نام مقدماتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
با توجه به بازه ثبت نام مقدماتی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۵ لغایت ۱۴۰۰/۴/۳، لطفا طبق گام‌های زیر نسبت به انجام ثبت نام مقدماتی اقدام فرمایید.

۱- دریافت فرم ثبت نام مقدماتی از لینک:
https://yazd.ac.ir/faculties/engineering/departments/mechanics/forms 
۲- تکمیل نمودن فرم پس از هماهنگی با استاد راهنما
۳- امضا نمودن فرم و ایمیل به استاد راهنما
۴- ثبت درس‌های تاییدشده در فرم در سیستم گلستان 

لازم به ذکر است عدم ارسال فرم برای استاد راهنما به منزله عدم شرکت در ثبت نام مقدماتی محسوب شده و عواقب آن بر عهده دانشجو خواهد بود. همچنین در صورت عدم تطابق دروس ثبت‌شده در گلستان با فرم تحویل داده شده، دانشکده مجاز خواهد بود تا دروس ثبت‌شده در گلستان را تغییر دهد.