دسترسی سریع
   بازدید : 1651
تاریخ انتشار : 9 شهریور1400
کلیه دروس دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ورودی ۱۴۰۰
ضمن تبریک و تهنیت جهت پیوستن به خانواده آموزشی دانشگاه یزد به اطلاع می‌رساند هر یک از دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش‌های مختلف باید دروس را با توجه به فایل زیر، در سامانه گلستان اخذ نمایند.دروس دانشجویان کارشناسی ارشد