دسترسی سریع
   بازدید : 399
تاریخ انتشار : 3 مرداد1400
دانشجوی گروه مهندسی صنایع به عنوان دبیر اتحادیه علمی دانشجویی مهندسی صنایع کشور منصوب شد
دانشجوی گروه مهندسی صنایع به عنوان دبیر اتحادیه علمی دانشجویی مهندسی صنایع کشور منصوب شد
با صدور ابلاغی از سوی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجوی گروه مهندسی صنایع به عنوان دبیر اتحادیه علمی دانشجویی مهندسی صنایع کشور منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه یزد، محمد هادی عسکری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی و دبیر شورای حمایت و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ابلاغی خانم سارا رضایی از دانشجویان گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد را به مدت یکسال به دبیری اتحادیه علمی دانشجویی مهندسی صنایع کشور منصوب کرد.
در بخشی از این ابلاغ‌ها ابراز امیدواری شده است با عمل به آیین‌نامه تاسیس انجمن‌ها و اتحادیه‌های انجمن‌های علمی و دانشجویی و هماهنگی با انجمن‌های تحت پوشش اتحادیه، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و اداره کل فرهنگی و اجتماعی در ارتقای کمی و کیفی برنامه‌های اتحادیه اهتمام لازم به عمل آید.