دسترسی سریع
   بازدید : 266
تاریخ انتشار : 31 شهریور1400
دکتر محمدصالح اولیاء به عنوان استاد نمونه کشوری در سال ۹۹
انتخاب دکتر محمدصالح اولیاء به عنوان استاد نمونه کشوری در سال ۹۹
آقای دکتر محمدصالح اولیاء، عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد، به عنوان استاد نمونه کشوری در سال ۹۹ انتخاب شد.

"محمدصالح اولیاء" استاد گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری دانشگاه یزد و دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف و دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه بیرمنگام انگلستان، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از استادان نمونه کشور انتخاب و معرفی شد.

انتخاب شایسته ایشان به عنوان استاد نمونه کشوری در سال ۱۳۹۹ را به عموم دانشجویان و اساتید گروه مهندسی صنایع تبریک عرض می نماییم.


embed'>