دسترسی سریع
   بازدید : 405
تاریخ انتشار : 17 خرداد1400
زمانبندی مصاحبه دکتری 1400/ فایل شماره 2
زمانبندی مصاحبه دکتری 1400 گروه مهندسی صنایع در روزهای 18 و 19 خرداد ماه
متقاضیان گرامی، دقت فرمایند طبق جدول زمانبندی در کلاس مجازی مصاحبه حاضر شوند. بدیهی است عواقب عدم حضور به موقع به عهده خود داوطلب می باشد. زمانبندی مصاحبه دکتری 18 خرداد
زمانبندی مصاحبه دکتری 19 خرداد