دسترسی سریع
   بازدید : 1044
تاریخ انتشار : 11 دی1398
به حکم رئیس پردیس فنی و مهندسی دانشگاه یزد؛
سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر منصوب شد.
سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر منصوب شد.
دکترعبدالحمید انصاری، طی ابلاغی دکتر وحید رنجبر بافقی را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر منصوب کرد.
بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده مهندسی کامپیوتر و با عنایت به تعهد و مسئولیت پذیری آقای دکتر وحید رنجبر بافقی، طی ابلاغی از جانب آقای دکتر عبدالحمید انصاری، رئیس محترم پردیس فنی و مهندسی، آقای دکتر وحید رنجبر بافقی به سمت سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده کامپیوتر منصوب شد.