دسترسی سریع
   بازدید : 1326
تاریخ انتشار : 26 شهریور1399
پیام تبریک
پیام تبریک
درخشش دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی کامپیوتر
موفقیت ارزشمند و بی نظیر دانشجویان مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد در کسب رتبه اول و دوم کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 و همچنین پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد را به این دانشجویان عزیز، خانواده محترمشان و خانواده دانشگاه یزد تبریک عرض میکنیم و از خداوند متعال استمرار موفقیت در تمام مراحل زندگی را برای ایشان آرزومندیم.

امیر پورمند

رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر در تمام گرایش ها

سینا حسین کوچک

رتبه دوم کنکور کارشناسی ارشد در چند گرایش مهندسی کامپیوتر

ریحانه صادقی

پذیرش بدون آزمون دانشگاه صنعتی شریف رشته مهندسی کامپیوتر گرایش بیوانفورماتیک

امیرحسین محمدی

پذیرش بدون آزمون دانشگاه صنعتی شریف رشته مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار/معماری/شبکه

علیرضا اکرمی

پذیرش بدون آزمون دانشگاه تهران رشته مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات

ریحانه سعیدی

پذیرش بدون آزمون دانشگاه اصفهان رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش‌مصنوعی

الهام میبدیان

پذیرش بدون آزمون دانشگاه یزد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات و شبکه‌های کامپیوتری

امیرحسین محمدی عزیزآبادی

محمد حسین جان قربان

ریحانه غفوری پور

پذیرش بدون آزمون دانشگاه یزد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی

امیرشاهین نصیری

فاطمه دره ذرشکی

فاطمه صدری

پذیرش بدون آزمون دانشگاه یزد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش مهندسی نرمافزار