دسترسی سریع
   بازدید : 238
تاریخ انتشار : 22 آذر1399
پیام تبریک
کسب مقام ۵۸ در مسابقه اینترنتی ICPC دانشگاه صنعتی شریف و راهیابی به مسابقه منطقه‌ای غرب آسیا ICPC شریف به عنوان نمایندگان دانشگاه یزد

کسب مقام ۵۸ توسط تیم O_o آقایان:

=          سید مجتبی مدرسی از دانشکده علوم کامپیوتر

=          امیر ابوئی از دانشکده علوم کامپیوتر

=          پوریا اعظمی از دانشکده مهندسی کامپیوتر

 در مسابقه اینترنتی ICPC دانشگاه صنعتی شریف که بیش از 400تیم از دانشگاه‌های مختلف در آن حضور داشتند و همچنین راهیابی به مسابقه منطقه‌ای غرب آسیا ICPC شریف به عنوان نماینده دانشگاه یزد را خدمت ایشان، خانواده محترمشان و همچنین خانواده دانشکده مهندسی کامپیوتر و دانشکده علوم کامپیوتر تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روزافزون در سایه ایزد منان را برای ایشان آرزومندیم.