دسترسی سریع
   بازدید : 613
تاریخ انتشار : 5 آبان1399
برنامه درسی داشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی جدید دانشکده مهندسی نساجی
دروس قابل اخذ در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نساجی در نیمسال اول و دوم سال ۹۹

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

با توجه به شرایط موجود، پیشنهاد می‌گردد حداقل تعداد درس (۳ درس) اخذ گردد.

 
برنامه درسی داشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی جدید