دسترسی سریع
   بازدید : 852
تاریخ انتشار : 8 خرداد1400
زمان مصاحبه دکترای معماری سال ۱۴۰۰
اطلاعات مربوط به مصاحبه دکترای معماری سال ۱۴۰۰ به پیوست اطلاع‌رسانی گردیده است:زمان مصاحبه دکترای معماری ۱۴۰۰
اساتید دارای ظرفیت پذیرش دانشجوی دکترای معماری
سوابق آموزشی و پژوهشی جناب آقای دکتر کاظم مندگاری
سوابق آموزشی و پژوهشی جناب آقای دکتر نریمان فرح‌زا
سوابق آموزشی و پژوهشی جناب آقای دکتر محسن عباسی هرفته
سوابق آموزشی و پژوهشی سرکارخانم دکتر سیده زینب عمادیان رضوی