دسترسی سریع
   بازدید : 1829
تاریخ انتشار : 14 شهریور1400
برنامه هفتگی و چارت درسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه معماری
برنامه هفتگی و چارت درسی دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی گروه معماری به همراه مشخصات کارشناس مربوطه به شرح زیر اعلام گردیده است.برنامه هفتگی ارشد معماری
برنامه هفتگی دكتری معماری
برنامه هفتگی ارشد مرمت ابنیه
برنامه هفتگی ارشد معماری و انرژی
چارت تحصیلی رشته ارشد مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی
چارت تحصیلی رشته ارشد معماری
چارت تحصیلی رشته دكتری معماری
چارت تحصیلی رشته ارشد انرژی و معماری
مشخصات كارشناس گروه