دسترسی سریع
   بازدید : 476
تاریخ انتشار : 9 آبان1401
برنامه ترم‌بندی رشته‌های گروه معماری - نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲
برنامه ترم‌بندی رشته‌های گروه معماری به شرح زیر ارائه گردیده است.ترم بندی رشته کارشناسی مهندسی معماری
ترم بندی رشته‌های ارشد و دکتری معماری
ترم بندی کارشناسی مرمت