دسترسی سریع
   بازدید : 623
تاریخ انتشار : 10 شهریور1400
برنامه هفتگی و چارت‌های دانشجویان ارشد گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
برنامه هفتگی و چارت‌های دانشجویان ارشد گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی ارائه گردیده است.ترم‌بندی ارشد رشته مديريت حاصلخيزی و زيست فناوری خاک ورودی ۹۶
ترم‌بندی ارشد مديريت و كنترل بيابان
برنامه هفتگی ارشد منابع خاک، بیوتکنولوژی کشاورزی، زیست فناوری و دكترای مديريت و کنترل بیابان
برنامه دروس ارائه‌شده دانشجویان ارشد رشته بيوتكنولوژی كشاورزی ورودی ۹۸