دسترسی سریع
   بازدید : 3313
تاریخ انتشار : 26 خرداد1398
شهریه دانشجویان پردیس خودگردان آزادی از سال 1392 الی 1397
شهریه دانشجویان پردیس خودگردان آزادی از سال 1392 الی 1397 در جداول زیر آورده شده است.

 شهریه دانشجویان مقطع دکتری پردیس خودگردان آزادی از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷

 

 

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پردیس خودگردان آزادی از سال 1392 الی 1397