لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


 
پردیس فنی و مهندسی
گروه مهندسی کامپیوتر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات - گرایش شبکه های کامپیوتری

بهبود امنیت در اینترنت اشیا با استفاده از الگوریتم های رمز نگاری سبک وزن

ارائه دهنده:

راضیه هدایتی

استادان راهنما:

دکتر سید اکبر مصطفوی / دکتر کیارش میزانیان

استادان داور:

دکتر فضل الله ادیب نیا / دکتر علی محمد لطیف

دوشنبه، 29 مهر ماه 1398 ساعت: 15:30-13:30
ساختمان فنی1 / اتاق کنفرانس گروه مهندسی کامپیوتر