لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


پردیس فنی و مهندسی
گروه مهندسی کامپیوتر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات - گرایش شبکه های کامپیوتری

کاهش مخاطرات امنیتی در شبکه های نرم افزار محور با استفاده از تله عسل

ارائه دهنده:

فروغ جعفری نجف آبادی

استادان راهنما:

دکتر سید اکبر مصطفوی / دکتر کیارش میزانیان

استادان داور:

دکتر فضل الله ادیب نیا / دکتر وحید رنجبر

دوشنبه، 29 مهر ماه 1398 ساعت: 12:00-10:00
ساختمان فنی1 / اتاق کنفرانس گروه مهندسی کامپیوتر