لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزالپردیس فنی و مهندسی
گروه مهندسی کامپیوتر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات - گرایش شبکه های کامپیوتری

بهبود روش های جلوگیری از حمله منع سرویس توزیع شده در شبکه های نرم افزار محور

ارائه دهنده:

رضا بختیاری

استاد راهنما:

دکتر سید اکبر مصطفوی

استاد مشاور:

دکتر فضل الله ادیب نیا

استادان داور:

دکتر علی محمد لطیف / دکتر وحید رنجبر

سه شنبه، 30 مهر ماه 1398 ساعت: 17:30-15:30
ساختمان فنی1 / نیم طبقه / کلاس ۵