لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


پردیس فنی و مهندسی
گروه مهندسی کامپیوتر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات - گرایش شبکه های کامپیوتری

حملات انکار سرویس توزیع شده در شبکه های نرم افزار محور و بررسی بهبود روش های کشف آن

ارائه دهنده:

زهرا همتی

استاد راهنما:

دکتر کیارش میزانیان/دکتر قاسم میرجلیلی

استادان داور:

دکتر متین خواه / دکتر ادیب نیا

سه شنبه 30 مهر ماه 1398 ساعت: 10:00-12:00
ساختمان فنی1 / کلاس 9