لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


پردیس فنی و مهندسی
گروه مهندسی کامپیوتر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار

استخراج محتوای اصلی صفحات وب فارسی برای نمایه سازی در موتور های جستجو

ارائه دهنده:

محمد امین تسنیمی

استاد راهنما:

دکتر علیمحمد زارع بیدکی

استاد مشاور:

دکتر محمد علی زارع چاهوکی

سه شنبه 30مهر ماه 1398 ساعت: 13:30-15:00
ساختمان فنی1 / کلاس 9