لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


پردیس فنی و مهندسی
گروه مهندسی کامپیوتر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات- گرایش شبکه های کامپیوتری

بهبود پروتکل های مبتنی بر پرس و جو در شبکه های حسگر بی سیم

ارائه دهنده:

سید علیرضا کهدویی

استاد راهنما:

دکتر مهدی آقا صرام

استاد مشاور:

دکتر کیارش میزانیان

استادان داور:

دکتر فضل الله ادیب نیا / دکتر وحید رنجبر

دوشنبه 29 مهر ماه 1398 ساعت: 17:30-19:00
ساختمان فنی1 / کلاس 256