لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


پردیس فنی و مهندسی
گروه مهندسی کامپیوتر

جلسه دفاع
پایان نامه کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر - گرایش شبکه های کامپیوتری

بهبود مسیریابی برای پاسخ اضطراری در شبکه های اینترنت اشیا

ارائه دهنده:

امیرحسین عراقی پور

استاد راهنما:

دکتر سید اکبر مصطفوی - دکتر کیارش میزانیان

سه شنبه 29 بهمن ماه 1398 ساعت: 15:00-13:30
ساختمان فنی1 / طبقه همکف کلاس شماره 256