دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


پردیس فنی و مهندسی
دانشکده مهندسی کامپیوتر

جلسه دفاع
پایان نامه ارشد
مهندسی کامپیوتر - گرایش هوش مصنوعی

استخراج خودکار حاشیه بیرونی ساختمان‌ها با استفاده از یادگیری عمیق

ارائه‌دهنده:

خانم زهرا اسماعیلی طاهری

استاد راهنما:

آقای دکتر مهدی رضائیان

استادان داور:

دکتر مهدی یزدیان / آقای دکتر المدرسی

شنبه 25 بهمن ماه 1399 ساعت: 16:00
برگزاری جلسه دفاع به صورت مجازی به آدرس: (https://lms.yazd.ac.ir/lms/mod/adobeconnect/view.php?id=42939)