دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


پردیس فنی و مهندسی
دانشکده مهندسی کامپیوتر

جلسه دفاع
پایان نامه ارشد
مهندسی کامپیوتر - گرایش هوش مصنوعی

تشخیص و تعیین موقعیت دندان‌ها در تصاویر پانورامیک دندان‌پزشکی با استفاده از یادگیری عمیق

ارائه‌دهنده:

خانم اعظم کاظمینی

استاد راهنما:

آقای دکتر مهدی رضائیان

استادان داور:

دکتر علیمحمد لطیف / خانم دکتر الهام عباسی

سه‌شنبه 5 اسفند ماه 1399 ساعت: 10:00
برگزاری جلسه دفاع به صورت مجازی به آدرس: (https://lms.yazd.ac.ir/lms/mod/adobeconnect/view.php?id=42939)