دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


پردیس فنی و مهندسی
دانشکده مهندسی کامپیوتر

جلسه دفاع
پایان نامه ارشد
مهندسی کامپیوتر - گرایش هوش مصنوعی

کنترل بازوی ربات با استفاده از دوربین استریو

ارائه‌دهنده:

محدثه انصافی

استاد راهنما:

آقای دکتر ولی درهمی

استادان داور:

آقای دکتر محمد طهماسبی / آقای دکتر سید علیرضا صدرالسادات

سه‌شنبه 5 اسفند ماه 1399 ساعت: 18:00
برگزاری جلسه دفاع به صورت مجازی به آدرس:(https://lms.yazd.ac.ir/lms/mod/adobeconnect/view.php?id=43147)