دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


پردیس فنی و مهندسی
دانشکده مهندسی کامپیوتر

جلسه دفاع
پایان نامه ارشد
مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار

پیش بینی قیمت ارز دیجیتال با استفاده از روش های ترکیبی یادگیری ماشین

ارائه‌دهنده:

وجیهه شیوایی

استاد راهنما:

آقای دکتر محمد رضا پژوهان

استادان داور:

آقای دکتر علیمحمد لطیف / آقای دکتر محمدعلی زارع چاهوکی

دوشنبه 4 اسفند ماه 1399 ساعت: 10:00
برگزاری جلسه دفاع به صورت مجازی به آدرس:https://lms.yazd.ac.ir/lms/mod/adobeconnect/view.php?id=43156