دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی کامپیوتر

دفاعیه
کارشناسی ارشد

کاهش لرزش در شبکه اینترنت اشیا نرم‌افزار محور با استفاده از یادگیری تقویتی

راضیه علامه زاده

استاد راهنما: دکتر سیدمجتبی متین خواه

پنج‌شنبه، 25 شهریور 1400، 12:00 عصر