دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی رکامپیوتر

دفاعیه
کارشناسی ارشد

ارزیابی قابلیت اطمینان سرویس اتوبوس در سطح شهر با استفاده از داده‌های GPS

نگین کاظم زاده

استاد راهنما: دکترامیر جهانگرد
استاد مشاور:دکتر ظریف زاده
استاد داور: دکتر مصطفوی و دکتر زارع بیدکی

سه‌شنبه، 23 شهریور 1400، 3:29 عصر