دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی کامپیوتر
گرایش شبکه‌های کامپیوتری

دفاعیه
کارشناسی ارشد
شبکه‌های کامپیوتری

شناسایی دستگاه در شبکه اینترنت اشیاء صنعتی مبتنی بر الگوریتم‌های یادگیری عمیق

الهام شجاعی

استاد راهنما: دکتر سیدمجتبی متین‌خواه
استاد مشاور: دکتر وحید رنجبر بافقی
اساتید داور : دکتر فضل‌الله ادیب‌نیا

دکتر محمدعلی زارع چاهوکی

سه شنبه 12/07/1401 ساعت 17:30
اتاق سمینار دانشکده مهندسی کامپیوتر