لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی برق
گرایش مخابرات

دفاعیه
دکتری
مخابرات

تفکیک پذیری بالا در تصاویر سنجش از راه دور بر پایه سنجش فشرده

ارائه دهنده:ناصر کریمی

استاد راهنما: دکتر تابان

25 مهرماه ساعت 13:30:00
سالن سمینار دانشکده مهندسی برق