دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی برق
گرایش مخابرات

دفاعیه
کارشناسی ارشد
مخابرات

نمونه کاهی برای سیگنال روی گراف

ارائه دهنده: الهه منگلی

استاد راهنما: دکتر سعیدی

14 اسفند ماه ساعت 08:00
کلاس 257 دانشکده برق