دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی برق
گرایش مخابرات

دفاعیه
کارشناسی ارشد
مخابرات

بهسازی چندکاناله سیگنال گفتار در حضور پژواک با استفاده از الگوریتم

ارائه دهنده: ندا شیر

استاد راهنما: دکتر حمید رضا ابوطالبی

13 اسفند ماه ساعت 11:30
کلاس 257 دانشکده برق