دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی برق
گرایش قدرت

دفاعیه
کارشناسی ارشد
قدرت

پایداری ولتاژ با حضور مولد های فوتوولتائیک

ارائه دهنده: محمد مهدیان

استاد راهنما: دکتر میرزایی

14 اسفند ساعت 08:00
کلاس 251 دانشکده برق