دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی برق
گرایش مخابرات

دفاعیه
کارشناسی ارشد
مخابرات

بهبود روشهای مبتنی بر بینایی ماشین در آشکارسازی و تعیین مشخصات ریزترک ها

ارائه دهنده : محمد رضا اسدی گندمانی

استاد راهنما: دکترمحمد تقی صادقی

6 اسفند ماه ساعت 14:00:00
http://meeting-2.yazd.ac.ir/rf3vphu94cqg/