دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی برق
گرایش مخابرات

دفاعیه
دکتری
مخابرات

5G بهبود شبکه‌ شکل‌دهی پرتو در آنتن‌های چند پرتویی بر پایه موجبرهای زیرلایه‌ای برای کاربردهای

ارائه دهنده: ممحمد مهدی پژمان

استاد راهنما: دکتر عباسعلی حیدری

13 خرداد ماه 1400 ساعت 9:00
http://meeting-2.yazd.ac.ir/rr3xlhpaoiu6