دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی مکانیک

دفاعیه

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

بررسی عددی عوامل مؤثر بر فرآیند شکل دهی الکترومغناطیس ورق های فلزی 

 

فؤاد فتح العلومی

 

استاد راهنما: دکتر محمود خداداد

 

28 بهمن 1398 ساعت : 13:30 

اتاق 206 دانشکده عمران