دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی مکانیک

 

دفاعیه 

کارشناسی ارشد

 مهندسی مکانیک

شبیه سازی عددی الگوی جریان و توزیع دما در یک نمونه فضای اداری مجهز به تجهیزات الکترونیکی دفتری

 

کسری کرد

 

استاد راهنما: دکتر علی اکبر دهقان

 

13 اسفند 1398 ساعت : 15

کلاس 351 دانشکده مکانیک