دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی مکانیک

 

دفاعیه

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

طراحی و انتخاب بهترین سیستم تهویه ی طبیعی فیدرخانه

 

فاطمه علی قنبری

 

استاد راهنما: دکتر احمدرضا فقیه خراسانی

 

12 اسفند 1398   ساعت: 15:30

کلاس 351 دانشکده مکانیک