لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده عمران
راه و ترابری

دفاعیه
کارشناسی ارشد
راه و ترابری

کاربرد پسآب و ضایعات فرآوری شده صنایع سرامیک در پایدارسازی خاک بستر ماسه ای روسازی راهها

حامد حیدری

استاد راهنما: دکتر محمدمهدی خبیری
استاد مشاور: دکتر کاظم برخورداری
داور داخلی: دکتر مهدی فلاح تفتی
داور خارجی: دکتر حمید مهرنهاد

12 اسفند 1397 16:30
کلاس 206