لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده عمران
سازه
دفاعیه
کارشناسی ارشد
سازه
مطالعه پارامتریک عملکرد دیوار برشی کامپوزیت با خرپا فولادی تعبیه شده برای ساختمان های بلند

سیده سحر میرمعینی

استاد راهنما: دکتر حسینعلی رحیمی بندرآبادی
استاد مشاور: دکتر بهروز احمدی ندوشن
داور داخلی: دکتر آزیتا اسعدی
داور خارجی: دکتر محمد فروغی

15 اسفند 1397 13:30
کلاس 216