دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده علوم ریاضی
گرایش معادلات دیفرانسیل

دفاعیه
کارشناسی ارشد
ریاضی کاربردی

دینامیک و پایداری مدل بیماری واگیردار اچ آی وی/ایدز با مشتق کسری کاپوتو-فابریزیو

علی دهقان منشادی

استاد راهنما:دکتر محمدحسین اکرمی
استاد مشاور:دکتر محمد حیدری
استاد داور: دکتر قاسم برید لقمانی
استاد داور: دکتر مهدی فاتحی نیا

3 اسفند ماه 1399 08:00
دانشکده علوم ریاضی