دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده معدن و متالورژی
گرایش اکتشاف

دفاعیه
کارشناسی ارشد
مدل سازی و تخمین ذخیره در بخش شمالی معدن سنگ آهن چادرملو با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی
سید مصطفی زادجعفر
اساتید راهنما: دکترسید حسین مجتهدزاده و دکتر امین حسین مرشدی
استاد مشاور: دکتر امیرحسین کوهساری
اساتید داور: دکتر فرهاد محمد تراب و دکتر حسینعلی قاری

تاریخ و زمان برگزاری:٢٥-٦-١٤٠٠ساعت ١٨-٢٠