دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده الهیات

دفاعیه
کارشناسی ارشد
تفسیر قرآن

زندگینامه اقبال لاهوری

ریحانه جعفری ندوشن

استاد راهنما: دکتر بمانعلی دهقان منگابادی
استاد مشاور :دکتر محمد علی حیدری مزرعه آخوند
استاد داوراول: دکترعلی اصغر روانشاد
استاد داوردوم: دکتر سید عبدالمجید حسینی

25شهریور ماه 1400 16:00
به صورت مجازی ارائه می گردد