لینک های ضروری
  اخبار پردیس [ بایگانی ]
  رئیس پردیس

بمانعلی دهقان منگابادی
دانشیار
دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث
 ۳۱۲۳۳۳۹۱
 badehghan [at] yazd.ac.ir
  معرفی پردیس مهریز

به ‌منظور گسترش آموزش عالی و با هدف پاسخگویی به تقاضای داوطلبان و با توجه به توانمندی و تنوع رشته‏‌های موجود در دانشگاه یزد، شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد پردیس دانشگاه یزد در محل مهریز، بغدادآباد، خیابان دهم فروردین در چارچوب شیوه‏‌نامه تاسیس پردیس‌های دانشگاهی و دستورالعمل اجرایی آن موافقت قطعی به عمل آورد.
معرفی پردیس مهریز

پردیس مهریز