دسترسی سریع
گردآوری اطلاعات اولین گام در راستای تاسیس و راه‌اندازی انجمن دانش‌آموختگان است. دانش‌آموخته عزیز امید است با ارسال اطلاعات در قالب فرم زیر ما را در این راه یاری فرمایید.
اطلاعات فردی
 پردیس / دانشکده مستقل:
 دانشکده / گروه
نام:
نام خانوادگی:
شماره ملی:
 شماره دانشجویی:
 رشته تحصیلی:
 گرایش:
 مقطع دانش‌آموختگی:


 سال ورود به دانشگاه:
 سال دانش‌آموختگی:
 شغل:
 محل اشتغال:
 رایانامه:
 شماره ثابت:
تلفن همراه:
 محل سکونت:
helpIcon تصویر: