دسترسی سریع
اطلاعات فردی
نام:
نام خانوادگی:
 نام پدر:
شماره ملی:
 سال تولد:
 محل تولد:
 وضعیت تاهل:
 جنسیت:
 وضعیت نظام وظیفه (مرد):
 دین:
آخرین وضعیت تحصیلی:
helpIcon تصویر:
سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی:
 نام دانشگاه:
 نوع دانشگاه:
 شهر محل تحصیل:
 عنوان رشته تحصیلی:
 سال شروع به تحصیل:
 سال اخذ مدرک:
 معدل:
 مقطع تحصیلی:
 نام دانشگاه:
 نوع دانشگاه:
 شهر محل تحصیل:
 عنوان رشته تحصیلی:
 سال شروع به تحصیل:
 سال اخذ مدرک:
 معدل:
 مقطع تحصیلی:
 نام دانشگاه:
 نوع دانشگاه:
 شهر محل تحصیل:
 عنوان رشته تحصیلی:
 سال شروع به تحصیل:
 سال اخذ مدرک:
 معدل:
سوابق شغلی
 نام محل کار قبلی ۱:
 شهر محل کار:
 عنوان شغل:
 نوع همکاری:
 تاریخ شروع همکاری:
 تاریخ پایان همکاری:
 میانگین حقوق دریافتی (ریال):
 شماره تماس محل کار قبلی:
 علت قطع همکاری:
 نام محل کار قبلی ۲:
 شهر محل کار:
 عنوان شغل:
 نوع همکاری:
 تاریخ شروع همکاری:
 تاریخ پایان همکاری:
 میانگین حقوق دریافتی (ریال):
 شماره تماس محل کار قبلی:
 علت قطع همکاری:
 نام محل کار قبلی ۳:
 شهر محل کار:
 عنوان شغل:
 نوع همکاری:
 تاریخ شروع همکاری:
 تاریخ پایان همکاری:
 میانگین حقوق دریافتی (ریال):
 شماره تماس محل کار قبلی:
 علت قطع همکاری:
 نام محل کار قبلی ۴:
 شهر محل کار:
 عنوان شغل:
 نوع همکاری:
 تاریخ شروع همکاری:
 تاریخ پایان همکاری:
 میانگین حقوق دریافتی (ریال):
 شماره تماس محل کار قبلی:
 علت قطع همکاری:
زمینه همکاری با دانشگاه
 مشاغل مورد نیاز:
 زمینه مورد علاقه شما برای همکاری:
 نوع همکاری مورد علاقه شما با دانشگاه:
 میزان حقوق درخواستی (ریال):
 معرف:
مهارت‌ها و تخصص‌های مرتبط با رشته تحصیلی یا زمینه شغلی
 مهارت / تخصص:
 میزان مهارت:
 مهارت / تخصص:
 میزان مهارت:
 مهارت / تخصص:
 میزان مهارت:
 مهارت / تخصص:
 میزان مهارت:
زبان‌های خارجی
 زبان خارجی:
 میزان مهارت مکالمه:
 میزان مهارت نوشتن:
 زبان خارجی:
 میزان مهارت مکالمه:
 میزان مهارت نوشتن:
 زبان خارجی:
 میزان مهارت مکالمه:
 میزان مهارت نوشتن:
مهارت‌ها و توانایی‌های عمومی در رایانه
 نرم‌افزار / مهارت:
 میزان مهارت:
 نرم‌افزار / مهارت:
 میزان مهارت:
 نرم‌افزار / مهارت:
 میزان مهارت:
 نرم‌افزار / مهارت:
 میزان مهارت:
سایر موارد
 آیا سابقه ابتلا به بیماری خاص دارید؟
 در صورت مثبت بودن، توضیح مختصری ذکر فرمایید.
 آیا توانایی کار در نوبت‌های مختلف کاری (کار به صورت شیفتی) را دارید؟
 وضعیت مسکن:
 آیا دخانیات مصرف می‌کنید؟
اطلاعات تماس
 استان:
 شهرستان:
 آدرس:
 شماره تلفن:
شماره همراه:
 آدرس پست الکترونیک: